Činnost a nabídka

Veterinární záchranná služba koncepčně funguje jako kterékoliv jiné záchranné vozidlo pro lidi.

Zajišťujeme:

Akutní rychlou veterinární pomoc

u případů bezprostředně ohrožujících život zvířete.

Hlavním úkolem je vyproštění zvířete z nebezpečné situace, odborná první pomoc na místě události, stabilizace a převoz pacienta s odbornou posádkou (v doprovodu majitele zvířete) a předání na příjmu veterinární kliniky.
Akutním převozem se rozumí zejména:

 • transport zraněného zvířete po vyproštění - např. zapadlého v nevhodném terénu nebo uvízlého ve stísněném prostoru, po autonehodě, po živelné pohromě apod.
  0018VTerenu 0019VTerenu 0020VTerenu
 • transport koně s kolikou – musí být co nejrychleji dopraven na kliniku! Optimální dojezdový čas do 60 minut. V rámci JmK volejte náš dispečink. V ostatních případech odvezte koně jakýmkoliv nejdostupnějším přepravníkem k odbornému zákroku.
  0052prevoz_bez_zavesu
 • transport v závěsné konstrukci  – převážíme velká zvířata s těžkým poraněním končetin (zchvácení kopyt, povrchová zranění, zlomeniny, poranění šlach a úponů...), nebo zvířata, která nemohou během jízdy sama kontrolovaně stát (ataxie, otrava, porucha krevního oběhu, porucha centrálního nervového systému, celkové vysílení organismu...)
  0021Prevoz_v_konstrukci 0053Prevoz_v_konstrukci
 • přeprava vleže – ve stabilizované poloze vleže převážíme nehybná zvířata v hluboké nebo krátkodobé narkóze, používáme speciální polstrovanou podložku pro transport velkých zvířat.
  0022Pacient_na_podlozce 0023Pacient_na_podlozce

Neakutní převoz pacientů

Dopředu plánovaná přeprava handicapovaných (zraněných, léčených, nemocných...) zvířat k veterinárnímu vyšetření a zpět, z důvodu změny majitele nebo ustájení, převoz mezi veterinárními klinikami, odvoz na rekonvalescenci apod.

0024Neakutni_prevoz 0042Neakutni_prevoz 0067NaKlinice

Pohotovostní službu

Při důležitých jezdeckých událostech – rovinové, překážkové a vytrvalostní dostihy, všestrannost, historické akce (rekonstrukce bitev), filmová natáčení jezdeckých scén, zákroky jízdní policie atd., zkrátka všude tam, kde se koně dostávají do nebezpečných a rizikových situací...

0025MilitaryMotesice 0026VelkaPardubicka 0027VelkaPardubicka 0028Velkapardubicka 0029MilitaryBrno

Stavění ležících koní na nohy

Zejména u starých a vyčerpaných zvířat. Postavení na nohy zajišťujeme pomocí speciální mobilní trojnožky a zvedací popruhové sítě. Jde o náročnou a nebezpečnou práci, která vyžaduje zkušenosti a znalosti, z toho důvodu musí být vždy přítomen zkušený záchranář velkých zvířat. Přes všechny znalosti a dobrou techniku nemůžeme dát 100% garanci, že se zvíře po postavení udrží na nohou. Důvodů proč se zvíře neudrží na nohou je mnoho. Platí heslo "čím dřív je kůň postaven, o to větší jsou následující šance". Doporučujeme zvíře do našeho příjezdu, je-li to možné, obracet z boku na bok.

Odchyt volně pobíhajících velkých zvířat

Zejména po požárech a jiných živelných pohromách a nehodách. Většinou se jedná o zvířata pastevního odchovu. Volně pobíhající zvířata ohrožují sama sebe, jiné osoby a další majetek. Pokud nemohou být odchycena normálně, pomáháme pomocí zařízení na odchyt nebo uspávací puškou.

0077Uspavacka 0078Uspavacka 0070Uspavacka

Zapůjčení a konzultace závěsu ve stáji

Zapůjčíme speciální veterinární závěs do vaší stáje. V případě, že je pacient ošetřován místním veterinářem doma - např. při naštípnutí kosti, zchvácení kopyt, otrava atd. Koně s podobnou diagnózou si nesmí lehnout, protože při vstávání hrozí další zhoršení stavu. Instalací závěsného zařízení ve stáji dopřejete svému koni možnost odpočinku. Je nutné dopředu zajistit traverzu nebo hák s patřičnou nosností.

0048Navod_pouziti_site 001_1 0049Smlouva_o_pronajmu_site 001_1 0050Zaves 0051Z__v__s_n__vod

Osvětovou činnost

jako např. ukázky a přednášky v průběhu tématických výstav, jiných jezdeckých a agrohospodářských akcí, prezentací Integrovaného záchranného systému, dětských dní, závodů, výstav, show, dnů zvířat apod. Praktickou částí přednášky je simulovaná ukázka záchrany koně (makety). Délka přednášky je 45-60 minut. Délka praktické ukázky je 20 minut. Více viz Ceník a zdroje financování.

0032Prednaska0035PrednaskaLysa 0036UkazkaPardubice 0037UkazkaPardubice 0038Vystava

Vzdělávací a preventivní činnost

Nabízíme speciální odborně-vzdělávací semináře na téma bezpečná manipulace s koňmi, bezpečnost a prevence úrazů koní a vyprošťování koní z krizových situací. To vše za pomoci modelu koně v životní velikosti a váze. 

Základní ceník výuky prostřednictvím modelu koně:
doprava na místo výuky 15,- Kč/km
asistence 2 vyučujících a pronájem modelu koně 1200,- Kč/hod.

Konkrétní cena za výuku se stanovuje individuálně dle potřeb, přání a možností objednavatele.

Nabídka výuky ke stažení.

Sem1.jpgSem2.jpgSem3.jpgSem4.jpg

!!! V rámci činnosti Horse Emergency nezajišťujeme běžnou přepravu zdravých jedinců na závody apod. Pro tuto službu kontaktujte přímo Horse Taxi (www.PrepravaKoni.cz) a Horse Trans (www.HorseTrans.cz) !!!

 

Oblast působení

zejména Česká republika a dále Slovensko, Rakousko a Polsko, kde podobné zařízení zatím nefunguje. Pokud zkušební provoz a poptávka potvrdí dosavadní předpoklady,  postupně vybavíme podobnými sanitkami další regiony, kvůli zmenšení dojezdových vzdáleností.