Dispečink

112 – Integrovaný záchranný systém

pouze pro akutní případy s nutností vyproštění zvířete, nebo při živelných pohromách, autonehodách apod.

Všechny ostatní případy včetně neakutních převozů a zákroků:

+420 778 011 112 – NONSTOP


Jsme začleněni do Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a napojeni na jeho centrální dispečink. Spolupracujeme s týmy profesionálních záchranářů, s hasiči, státní i obecní policií, vrtulníkovou záchrannou službou, majiteli jeřábů, veterináři, veterinárními klinikami a jinými organizacemi, které jsou nutné pro záchranu zvířecích životů.


0054SpolupraceIZS 0055SpolupraceIZS
Doposud náš výjezd a zákrok platil majitel. Od okamžiku podpisu smlouvy se část nákladů na záchrannou akci přesouvá na zřizovatele IZS a tím je kraj.
Týká se to pouze výjezdů Koňské záchranky organizované přes tísňovou linku 112, pokud jde o případy ohrožení života nebo zdraví osob, přímé ohrožení majetku př. havárie přepravníku, živelné pohromy, zvíře uvízlé nebo zavalené, propadlé v ledu... Jestliže se jedná o "méně závažnou" situaci (zranění koně ve stáji, ve výběhu nebo v terénu, nemoc...), neblokujte, prosím linku IZS a volejte přímo dispečink naší záchranky!

Úhrada nákladů za záchrannou akci krajem je upravena zákonem č.239/2000Sb.  Musí jít o výzvu prostřednictvím dispečinku IZS JmK, platí tedy jen na území Jihomoravkého kraje. Aby výjezd byl označen jako akce IZS, musí být přítomny alespoň 2 základní složky IZS (policie,  HZS nebo ZZS). Na dalších smlouvách se zbývajícími kraji pracujeme. JmK hradí příjezd sanitky na místo události a samotnou záchrannou akci (použití techniky, preparátů a prostředků k zachování životních funkcí zvířete, výkon záchranářů a veterináře). Náklady na odvoz pacienta do domovské stáje nebo na kliniku zůstávají na bedrech majitele zvířete.