Výjezdy a zásahy - 2013

Stavění na nohy vysíleného koně

27. října
Tento den večer jsme byli povoláni k vysílenému koni v okolí Kroměříže. Valach se dostal z ohrady a při snaze prolézt oknem do krmírny v otvoru uvízl, poranil se a vysílil bojem o osvobození. Po vybourání zdi a uvolnění koně byl tento konstrukcí postaven na nohy. Protože měl problém udržet se ve stoje, zůstal v domácím ošetření zavěšen ve veterinární síti.

Zlomenina spěnkové kosti

15. října - V úterý vyjížděl tým zachranářů na závodiště v pražské Chuchli, kde došlo ke zranění plnokrevníka při tréninku. Kůň byl s diagnózou zlomeniny spěnkové kosti dopraven v závěsu na Kliniku v Heřmanově Městci.

Asistence při vyprošťování koně v Troubsku

30. září – Horse Emergency Team by povolán operátorem hasičů k zajištění asistence při vyproštění koně uvízlého v odpadní jímce. Po příjezdu na místo byl kůň hasiči vyproštěn a přítomný veterinář konstatoval, že zvíře nejeví žádných zranění, nebyl tedy nutný převoz na specializované pracoviště...

TroubskoTroubsko

Převoz vleže

4. září - Horse Emergency Team byl povolán majitelem ležící klisny do okresu Kutná Hora; klisna byla transportována vleže na speciální podložce na Kliniku v Heřmanově Mestci.

Transport klisny s poraněnou končetinou

26. dubna - Klisna se špatně se hojícícm starším zraněním pánevní končetiny. Celková fyzická únava a postupující sepse organismu zapříčinily ulehnutí koně. Protože byl nutný převoz na Kliniku, povolaný Horse Emergency Team společně s majiteli vyprostili pacienta z boxu a vleže na podložce jej transportovali na KCHK Brno.

Neakutní převoz

9. dubna - Horse Emergency Team zajišťoval neakutní převoz koně ve Středočeském kraji; kůň byl zavěšený ve stáji v podpůrném závěsu. Majitelé žádali o převoz na Kliniku v Heřmanově Městci z důvodu vyšetření a stanovení diagnózy. Přeprava proběhla v závěsné konstrukci.

Klisna s neurologickými problémy

1. dubna - Velikonoční pondělí - kromě nebývalé sněhové nadílky překvapil záchranáře Horse Emergency i akutní telefonát chovatelky z okresu Svitavy s prosbou o přepravu ležící podchlazené klisny na KCHCK Brno. Transport byl uskutečněn vleže na podložce. Během cesty byl kůň temperován nezávislým topením v sanitce.

Neakutní převoz

18. února - Horse Emergency Team zajišťoval neakutní převoz valacha A1/1 z okresu Blansko na KCHK.

25. ledna

Horse Emergency Team asistoval při zavěšování norického hřebce, kterého následně převážel na KCHK.

13. ledna

Horse Emergency Team zajišťoval převoz klisny z okresu Hlavní město Praha na KCHK; transport byl uskutečněn vleže na podložce.